GDPR

Prohlášení o ochraně dat


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že zpracováváme různé údaje od vás nebo vašeho podniku na základě nařízení EU o ochraně osobních údajů. Tato smlouva může být například nabídka, objednávka, faktura, dobropis, dokumentace nebo zpracování obchodního případu.

V rámci obchodní spolupráce shromažďujeme následující údaje:


  • jméno společnosti

  • pracovní pozice odpovědného zaměstnance

  • číslo v obchodním rejstříku

  • adresa firmy, případně doručovací adresa

  • kontaktní údaje (telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa atd.)

  • bankovní detaily

  • specifikace a číslo objednávky

  • IČ a DIČ


Dobrovolně jste nám poskytli vaše osobní údaje, abychom se vypořádali s právě uvedenými informacemi na základě vašeho souhlasu. Data jsou uložena v interním lokálním serveru v aplikaci Microsoft Outlook (e-mailové adresy).

Od tohoto souhlasu můžete kdykoli a bez uvedení důvodů odstoupit. Odvolání má za následek, že Vaše data nebudeme dále zpracovávat a odstraňovat pro výše uvedené účely. Od tohoto okamžiku již není možné splnění objednávek. Chcete-li se odvolat, kontaktujte nás s dopisem podepsaným vaší společností na adrese svitakova@ekotrend.com. Telefax: 00420 - 577 131 495.