Certifikace

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001 v oblasti testování, měření, analýzy a kontrola.

Politika kvality:

Vedení společnosti EKOTREND Ludky s.r.o., jejímž hlavním zaměřením je výroba PVC regranulátu a plastových drtí se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb, k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.
Uspokojování potřeb našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad naší firmy.

 1. Kvalita
  Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji schopnostmi a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší firmě rozhoduje o naší budoucnosti.
 2. Respektování zákazníka
  Naše produkty vyrábíme a dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.
 3. Hospodárnost a efektivita
  S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni  partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.
 4. Zaměstnanci
  Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování naší firmy.

Závazek vedení společnosti:

Vedení společnosti vytvoří hmotné i organizační podmínky pro udržení, funkci a zlepšování zavedeného systému kvality. Politika kvality je ve firmě vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci firmy.
Tel. / fax: 00420 - 577 131 495, 577 131 922|E-mail: info@ekotrend.com